Szkolenia

Szkolenia zawodowe

Bogata oferta szkoleń zawodowych, którą systematycznie powiększamy, jest działem kursów, o który właściciele Ośrodka Szkoleniowego „ANPO” troszczą się szczególnie. Szkolenia te umożliwiają nabycie specjalnych uprawnień potwierdzonych egzaminem państwowym.

Nasi doświadczeni eksperci każdorazowo dopasowują treść zawartą w minimach programowych aktów prawnych do indywidualnych potrzeb członków grupy szkoleniowej.

Wysokie kwalifikacje dydaktyczne naszych wykładowców sprawiają, iż szkolenia prowadzone są nie tylko w formie wykładu, ale również z zastosowaniem różnego rodzaju interaktywnych form prowadzenia zajęć.

Szkolenia z zakresu obsługi urządzeń objętych dozorem UDT, TDT oraz SEP kończą się egzaminem państwowym i wydaniem stosownych uprawnień.

Realizujemy następujące szkolenia zawodowe:

1. Szkolenie dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym
2. Szkolenie dla kierowców wózków jezdniowych oraz osób, które będą dokonywały wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem propan-butan
3. Szkolenie dla osób zajmujących się obsługą suwnic kat. I S i II S
4. Szkolenie dla osób zajmujących się obsługą żurawi stacjonarnych i przenośnych żurawików stacjonarnych
5. Szkolenie dla osób zajmujących się obsługą podestów ruchomych
6. Szkolenie dla osób obsługujących suwnice, wciągarki i wciągniki sterowane z poziomu roboczego
7. Szkolenie dla osób napełniających zbiorniki pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym (LPG)
8. Szkolenie energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru w grupach:
a) G1 - elektrycznej
b) G2 – cieplnej
c) G3 - gazowej
9. Szkolenie dla hakowego dźwignic


Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały dydaktyczne.

Więcej informacji na temat prowadzonych szkoleń zawodowych mogą Państwo znaleźć w zakładce Szkolenia lub też bezpośrednio kontaktując się z Ośrodkiem – Kontakt.

E-mail
Zlecenie szkolenia

Potrzebujesz indywidu-
alnego szkolenia?

Nic prostszego! Możesz
zlecić nam szkolenie w Twojej
firmie.
Atrakcyjne warunki cenowe,
szybkie terminy!

zapytaj o szkolenia